Många frågor om cancerlarm

Efter gårdagens larm om cancerframkallande ämnen i bland annat bröd och potatis är det många som frågar sig vad som händer med vår mat.
Det är forskare vid Stockholms universitet som tillsammans med Livsmedelsverket har kommit fram till att ett ämne som orsakar cancer kan bildas vid tillverkning och tilllagning av mat. Det handlar om giftet akrylamid. Om man äter 0,5 gram chips eller 2 gram pommes frites får man i sig 1 mikrogram akrylamid - och det är världshälsoorganisation WHO:s gräns för det maximala dagsintaget från dricksvatten. Men Livsmedelsverket kommer inte att ändra sina rekommendationer på vad som anses vara farligt att äta. Livsmedelsverkets hemsida låg stundtals nere i morse på grund av överbelastning när många svenskar sökte information om cancerlarmet.