Småföretagare i länet positiva

Trots den försvagade konjunkturen är småföretagarna i länet är mer optimistiska än vad kollegorna är ute i landet är. Det visar en undersökning som Företagarnas riksorganisation har gjort.
Småföretagen i Sörmland upplever en starkare konjunktur än i landet som helhet. Efterfrågan på produkter och tjänster har minskat sedan i höstas, nu minskar den också, men i lägre takt. Sysselsättning, order och omsättning har minskat, men företagen tror på ökad orderingång det närmaste året. Knappt sju av tio företag ser ökade tillväxtmöjligheter. Ovilja att växa är det enskilt största hindret för tillväxt, men också brist på kvalificerad arbetskraft och svag efterfrågan på företagens produkter och tjänster. Undersökningen är gjord innan beskedet att Ericsson ska säga upp 40 anställda i Katrineholm. Lennart Lundkvist i företagarnas riksorganisation säger att det påverkar småföretag, som är beroende av Ericsson, negativt.