Höga halter akrylamid i chips

Forskare vid Stockholms universitet har påträffat oroande höga gifthalter av det cancerframkallande ämnet akrylamid i bland annat potatischips.
Giftmängden som påträffats är många gånger högre än WHO:s gränsvärde. Livsmedelsverket räknar mycket grovt med att några hundra svenska cancerfall per år kan kopplas till akrylamid. Totalt upptäcks 45 000 nya cancerfall i Sverige per år. Särskilt höga halter av akrylamid har hittats i potatisprodukter som pommes frites och chips. Inga siffror som går att mäta har hittats i kokta och råa livsmedel. - Det tycker jag är väldigt positivt, för det betyder att man kan påverka nivåerna vid tillverkningen, kommenterar Karl-Erik Hellenäs, kemist vid Livsmedelsverket. Livsmedelsverket kommer i nuläget inte att ändra sina kostråd. Redan sedan tidigare finns det råd om att äta mindre av pommes frites och chips, eftersom det är feta produkter. Dessutom anser verket att hårdstekning bör undvikas. En skonsam tillagning är bättre även ur näringssynpunkt.