Kungsbroskolan rivs och ger plats för nya bostäder

Efter fullmäktigemötet i Tidaholm i går kväll står det nu klart att Kungsbroområdet ska användas till bostäder i framtiden och Kungsbroskolan ska rivas.

Fullmäktige antog detaljplanen och beslutade också att riva 60- och 70-talsdelen på Kungsbroskolan.

Per-Erik Thurén, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, säger till Västgötabladet att man kommer att lösa skolans långsiktiga lokalbehov oberoende av Kungsbro, och att kommunen för läsåret 2015-16 hittat lösningar som man är nöjd med.