Fortfarande höga halter av dioxin

1:21 min

Trots förbud redan i början av 1980-talet mot impregneringsmedel så har fortfarande den feta fisken i Östersjön och Bottenviken höga halter av dioxin.

Nivåerna i fet fisk som lax och strömming ligger fortfarande på en för hög nivå enligt kemisten och forskaren Anteneh Assefa på SLU.

Dioxinerer är mycket giftiga och långlivade föroreningar som lagras i levande organismer. Dioxin produceras huvudsakligen oavsiktligt i flera olika typer av processer, såsom förbränning av avfall och tidigare tillverkning av bekämpningsmedel.

Koncentrationen av dioxin i miljön har minskat sedan slutet av 1970 längs kusterna och sedan början av 1990-talet i öppet hav. Men inte i levande organismer.

Trots att nedskitande kemikalier inte längre används aktivt så kan gamla lämningar i mark fortfarande läcka dioxiner som upptas i fisk.

Men halterna kommer att minska enligt Anteneh Assefa - men det kommer att ta mycket lång tid.

Mycket beroende på nya källor som tillför dioxin, bland eldning och förbränning.