Hovrätten fastställer sexövergreppsdom

Hovrätten har fastställt den dom som en man som var kontaktperson på ett HVB-hem i Enköpingstrakten fick efter att han utsatt en flicka för ett sexuellt övergrepp.

Flickan bodde på familjehemmet och var sju år gammal när händelsen utspelade sig.

Mannen dömdes av tingsrätten till två år och nio månaders fängelse. Åklagaren yrkade att straffet skulle skärpas, men hovrätten har nu alltså fastställt domen.