Wasabröd ska forska vidare

Efter larmet om höga halter akrylamid i livsmedel som chips, pommes frites och hårt bröd säger Wasabröds forskningschef Leif Holmgren att man nu kommer att lägga ner resurser på att kartlägga varför det bildas akrylamid under till exempel bakning.
Däremot är det inte aktuellt att ändra något i produktionskedjan just nu. Leif Holmgren tycker också att man ska vara försiktig med analysen av vad de höga halterna egentligen innebär för hälsan. _Vi vet inte med säkerhet idag om acrylamid är cancerogent även för människor.