Ingen övergång till digitalradio

1:33 min

Regeringen går inte vidare med en övergång till DAB-radio. Kulturminister Alice Bah Kuhnke skriver på Svenska Dagbladets debattsida att en "övergång är förenad med alltför stora oklarheter".

Vilken teknik som ska användas för att sända radio har diskuterats och utretts under lång tid.

Både Sveriges Radio och de privata radiokanalerna har drivit på för att ersätta det analoga FM-nätet med digitala sändningar i DAB+.

Regeringens utredare föreslog att digitaliseringen skulle påbörjas nästa år och att FM-sändningarna skulle släckas senast 2024.

Men kritiken har på sina håll varit skarp mot ett införande av DAB+ från flera tunga remissinstanser. Det har regeringen tagit fasta på.

"En av de mest allvarliga invändningarna gäller hur en övergång skulle påverka totalförsvaret och Sveriges katastrofberedskap, inte minst möjlig­heten att vid en kritisk samhällsfarlig händelse kommunicera så kallat VMA (Viktigt meddelande till allmänheten)", skriver Alice Bah Kuhnke på Svenska Dagbladets debattsida.

En annan åsikt som kulturministern lyfter fram är diskussionen om täckningsgraden för digitala radiosändningar. "Även i det mest utbyggda scenariot är det osäkert om digitalradion når hela Sverige", skriver kulturministern.

Så sent som i april kritiserade Riksrevisionen kritik mot övergången till DAB. Riksrevisor Margareta Åberg skrev på Dagens Nyheters debattsida att regeringen lyssnat för mycket på branschen.

”Enligt Riksrevisionen framstår det därför som rimligt att behålla FM-nätet där alla lyssnare, oavsett ekonomiska resurser, kan fortsätta lyssna på radio”, skrev Åberg.

I Norge kommer FM-nätet att släckas 2017 och ersättas av digitala sändningar.

– Digitaliseringen av radion öppnar upp för en mycket större mångfald av radiokanaler som kommer lyssnarna till dels över hela landet, sade kulturminister Thorhild Widvey i april.

Svenska regeringen kommer att följa den norska övergången noga.

"Som med många politiska beslut, särskilt inom områden där tekniken är under ständig utveckling, kan det finnas anledning att senare ompröva frågan om digitalisering av marknätet för radio­sändningar", skriver Alice Bah Kuhnke i Svenska Dagbladet.

– Beslutet är olyckligt för den svenska radiopubliken. FM-nätet är fullt samtidigt som publiken önskar fler Sveriges Radio-kanaler, säger Cilla Benkö, vd för Sveriges Radio. 

Vad gör Sveriges Radio nu?
– Vi kommer att fortsätta sända i FM-nätet. Jag utgår från att det här beslutet inte kommer påverka det.

Kommer publiken märka av det här beslutet?
– Långsiktigt kommer publiken inte att få fler Sveriges Radio-kanaler i marknätet, det är någonting vi vet att publiken efterfrågar.

Ekot har försökt få tag på kulturminister Alice Bah Kuhnke, dock utan framgång.