Pressmeddelande 2015-06-24

Cilla Benkö kommenterar regeringens DAB-beslut

– Det är olyckligt för den svenska radiopubliken att en utbyggnad av ett digitalt marknät skjuts på framtiden. Det säger Sveriges Radios vd Cilla Benkö efter regeringens besked att för närvarande inte gå vidare med en övergång till DAB+.

– FM-nätet är i dag fullt och behovet av marksänd radio kommer att finnas kvar mycket länge än. Även IP-baserad radio, det vill säga den som sänds via internet, kommer att vara viktig men den kommer inte att kunna ersätta ett marknät, säger Cilla Benkö.

– Vi kommer att fortsätta sända i FM och jag utgår från att det här beslutet inte påverkar vårt uppdrag och vår nuvarande verksamhet vad gäller omfattning, utbud och kvalitet, fortsätter Cilla Benkö.

– Vi ser i länder, som till exempel Norge och Danmark, där det digitala marknätet används med full kraft i en konkurrensutsatt marknad, att radiolyssnandet ökar både när det gäller användare och tid. Det beror på att radiopubliken har fått nya och spännande kanaler att lyssna till. Motsvarande ökning av lyssnandet kan vi inte se i Sverige, enligt Cilla Benkö.

– Sveriges Radio vet redan i dag att vår publik inte uppskattar vissa krockar i det befintliga FM-utbudet. För vår del är ett digitalt marknät en möjlighet att rätta till det. Ett digitalt marknät är dessutom både billigare i drift och mer miljövänligt. Dagens besked innebär att vi sitter kvar med en gammal teknologi och i förlängningen finns risken att Sverige som anses som ett av de ledande radioländerna i Europa på sikt förlorar den positionen då publiken väljer bort ett analogt alternativ i en i övrigt digital värld, säger Cilla Benkö.

Kulturministern skriver att det fortfarande är oklart hur ett digitalt marknät skulle fungera. Ett av regeringens främsta skäl för att vänta med beslutet är att det finns olika uppfattningar om hur radions krisberedskap kan upprätthållas med ett digitalt marknät.

Mats Åkerlund har under de senaste åren arbetat med digitalradiofrågor på Sveriges Radio och kommenterar den frågan så här:

– Ett digitalt marknät för radion byggs ut i många länder i Europa. Om 18 månader inleder vårt grannland Norge övergången från FM till DAB. Då kommer NRK:s krisberedskap att läggas över på det norska DAB-nätet som enligt ansvarig myndighet nu har en bättre täckning i landet än vad FM har och som också anses lika robust som FM. Så sannolikt finns det ganska snart en del svar att hämta från Norge, säger Mats Åkerlund.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Åkerlund, samordnare av digitalradiofrågor
mats.akerlund@sverigesradio.se  
070-584 25 78

Eva Sahlin, presschef
eva.sahlin@sverigesradio.se  
070-684 18 52