Tunnor med cyanid kan finnas nedgrävda i Kungsängen i Uppsala

2:28 min

Ett företag som utför markarbeten i Kungsängen i Uppsala har beordrat ett omedelbart stopp av alla arbeten i området, på grund av att det kan finnas nergrävda tunnor med cyanid i marken. 

Att de här cyanidtunnorna kan finnas i jorden har kommunen känt till en längre tid. Men det säger företaget att de inte har fått veta nåt om.

Per Pettersson kör grävmaskin på området.

– Det är otroligt oansvarigt skulle jag säga. De värderar människor olika helt enkelt. Att vi som jobbar här är inte värda att veta om vilka risker vi jobbar i. Jag tycker det känns fördjävligt, säger han.

Det här området är en del av Kungsängen i Uppsala, en stadsdel där det nu byggs nya hus för fullt. Tidigare var här ett industriområde, och det är från den tiden det kan finnas saker nergrävda i jorden.

I dokument från länsstyrelsen som P4 Uppland tagit del av står det att mellan sex och åtta stycken fat med cyanid ska ha grävts ner i ett område här i början på 1950-talet.

Det här enligt en tidigare anställd på ett av bolagen som fanns på platsen då. Tunnorna ska ha varit gjorda av stål och i dåligt skick. Cyaniden var i form av kulor i pingisbollstorlek står det.

Per Pettersson gräver i området, och berättar att man nyligen grävde fram spår av gamla fat i marken, och det var först när man började nysta i vad det kunde vara som han fick veta om det här med gifttunnorna. Folk i skyddsutrustning kom för att undersöka faten.

– Det känns ju inget vidare alls. Det är otroligt giftigt. Det är inget roligt. Det hade man velat veta från början, för det finns ju hjälpmedel och skyddsutrustning att använda. Hade vi vetat från början så hade vi självklart använt det från början.

Kommunen har nu undersökt det här, och säger att man inte hittat någon cyanid i de här faten.

Ett bolag som jobbar på den här marken för kommunens räkning är Markona. När de fick reda på att det kan finnas cyanidtunnor i marken stoppade de allt arbete. I ett mejl till Arbetsmiljöverket skriver de att "då detta ej varit känt för oss har vi riskerat vår personals hälsa och liv."

Uppgifterna om cyaniden fick kommunen reda på för fler år sedan enligt dokument vi tagit del av. Så varför har man inte sagt nåt till de som ska gräva där? Michael Eriksson är gatu- och parkchef på Uppsala kommun. 

– Nej det har inte funnits med för att vi har inte haft vetskap om det.

När du säger ni, vilka menar du då?

– Från beställarsidan, stadsbyggnadsförvaltningen.

Kommunen har vetat om det här enligt dokument, men du har aldrig fått reda på det?

– Nej.

Innan man beställer ett jobb, borde man inte ta reda på sånt här?

– Det är det vi tycker vi har gjort. Vi har tagit reda på alla kända fakta för oss.

Hur tycker du ni har lyckats med det då?

– Ja, nu har det här framkommit, och nu måste vi hantera situationen som den är nu, säger Michael Eriksson, gatu- och parkchef på Uppsala kommun.