Staten vill inte ansvara för Hjälmaren

Det är inte aktuellt att låta staten ta över ansvaret för sjösäkerheten på Hjälmaren. Det sa infrastrukturminister, socialdemokraten Anna Johansson när frågan diskuterades i riksdagen i går.

Bakgrunden var en interpellation från örebroaren och kristdemokraten Lars-Axel Nordell som ännu en gång krävde att staten tar över ansvaret för sjöräddningen. Men ministern tyckte att ansvaret fortfarande ska ligga på kommunerna runt sjön.