Umeå kommun friade i Kammarrätten

Umeå kommun har inte brutit mot någon regel i Lagen om offentlig upphandling vid den senaste IT-upphandlingen. Det konstaterar Kammarrätten i Sundsvall i sin dom och upphäver Länsrättens dom och friar kommunen på samtliga punkter.

Företaget Office har till Länsrätten och Kammarrätten hävdat att kommunen vållat företaget en betydande ekonomisk förlust eftersom kommun inte antog företagets anbud.

Umeå kommun har konsekvent hävdat att företaget inte erbjöd den vara och tjänst som kommunen efterfrågade.