Fler ungdomar vill bli bönder

Allt fler elever söker till de naturbruksgymnasier, som finns i Västra Götalandsregionen. Till nästa läsår söker 13 procent fler elever än året innan.
Nyligen presenterades den så kallade Lantbruksbarometern, som visar att framtidstron är stor bland landets bönder Nu visar det sig också att allt fler ungdomar tror på en framtid inom lant- eller skogsbruket. Naturbruksgymnasierna i Uddetorp i Skara och i Sötåsen utanför Töreboda har betydligt fler sökande än antalet utbildningsplatser.