EU-migranters barn får gå i skolan i Göteborg

1:30 min

Barn till EU-migranter får inte gå till skolan i Stockholm och flera andra städer men här i Göteborg får de göra det. Mona Lisa Pruteanu, från Rumänien uppskattar, att hennes barn har fått gå i skolan här.

- Det är viktigt att de går i skolan så att de kan lära sig något och att de inte blir analfabeter, säger Mona Lisa.

Enligt organisationen Hjärta till hjärta så har det kommit många vittnesmål om att EU-migranter tar sina barn ur skolorna för att de ska följa med till Sverige medan föräldrarna tigger. Organisationen vill att man satsar på eleverna i skolorna på plats i deras hemländer men Ulrika Falk som är verksamhetsansvarig på räddningsmissionen i Göteborg menar att skolgång ska erbjudas till alla barn.

- Man kommer inte till Sverige för att få gå till skolan men undet tiden som man är här så är det bra att man använder tiden för utbildning och utveckling, säger Ulrika Falk.

Här i Göteborg så rör det som om 50-60 barn som är eu-medborgare och som går i skolan. Det är många barnfamiljer som söker sig till just Göteborg på grund av det här men också att man i andra städer exempelvis Stockholm omhändertar barnen istället. Ulrika Falk efterfrågar gemensamma regler för detta i hela landet.

-Det är tydligt att vi behöver nationella riktilinjer som kan fungera utifrån barnperspektivet.