Vellingebor dåliga på bilbältesanvändning

Det skiljer mycket mellan olika kommuner i Skåne i hur bra man är på att använda bilbältet. Sämst är man i Vellinge och bäst i Ängelholm. Det visar en undersökning som NTF har gjort.

NTF, Nationella trafiksäkerhetsförbundet, har mätt bilbältesanvändningen i tio skånska kommuner. Och det skiljer faktiskt ganska mycket mellan bäst och sämst i bältesanvändning. Totalt har man mätt på 163 platser i landet.

Skånemätningen visar att Vellingeborna är klart sämst på att ta på sig bilbältet. Bara sex av tio Vellingebor hade bilbälte på sig i mätningen, medan man bara i grannkommunen Trelleborg är mycket mer laglydiga. Där använde nära nio av tio Trelleborgare bilbälte i NTF:s mätning.

Ängelholmarna lever trafiksäkrast i mätningen, i alla fall om man ser till bilbältesanvändning.

Enligt NTF blir vi allt bättre på att använda bilbälte. Det beror bland annat på polisens bältesveckor, då man fokuserar sin trafikövervakning på att kolla bilbältesanvändningen.