Regeringen ense om svensk GMO-politik

2:09 min

Efter åtta månaders väntan så har regeringen nu enats kring hur Sverige ska förhålla sig till nya genmodifierade grödor som är på gång inom EU.

Den nya svenska GMO-linjen innebär framförallt en skärpning kring ansökningar om att få odla GMO inom EU.

Medför odlingen miljö- och hälsorisker och vissa typer av bekämpningsmedel används så kommer Sverige framöver säga nej säger landsbygdsministern och socialdemokraten Sven-Erik Bucht.

– Det är viktigt att man tar hänsyn till det här, därför att den här typen av kemikalier är giftiga och där har vi skärpt vår GMO-politik.

Möjligheterna att göra ändringar i arvsmassan och få fram växtolja, bomull eller livsmedel med nya egenskaper har skapat debatt genom åren, inte bara kring vad det innebär för naturen utan också risken att det leder till starkare bekämpningsmedel som GMO-grödorna är resistenta mot.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet hade i höstas svårt att enas kring en gemensam linje och Sverige la därför överaskande ner sina röster när nya GMO-produkter togs upp i EU:s kommitté för godkännande av genmodifierat livsmedel och foder - trots att det var produkter som godkänts av EU:s expertmyndighet EFSA - och trots att regeringens praxis tidigare varit att följa resultatet av den vetenskapliga prövningen.

Men efter åtta månader i regeringsställning har nu Socialdemokraterna och Miljöpartiet enats om en svensk ståndpunkt.

Miljöpartiets talesperson i riksdagen i GMO-frågor Emma Norén är nöjd.

– Självklart så hade vi kanske på egen haft en annan syn men regeringens samlade bedömning blir den här, som läget ligger nu har vi en bra ståndpunkt som minskar risken för att vi ska få in mat med farliga kemikalier.

Den nya ståndpunkten innebär att Sverige fortfarande utgår från den vetenskapliga bedömning som gjorts inom EU men samtidigt gör en egen prövning.

När det gäller import av produkter som tillverkas utanför EU kommer Sverige bara göra en markering om vi kommer fram till en annan slutsats. Men när det gäller ansökningar kring odling som medför miljö- och hälsorisker och att extra höga halter av bekämpningsmedel används, i synnerhet ogräsmedlet glufosinatammonium, kommer Sverige alltså rösta nej, framöver.

– Vi har fått signaler om att flera ansökningar kan komma inom en snar framtid så det är klart att det bra att Sverige har en tydlig ståndpunkt som sätter miljö och hälsa i fokus, säger Sven-Erik Bucht igen.