Stram budget i Uppsala

Det blir antagligen inga stora satsningar på skolan eller äldreomsorgen i Uppsala nästa år. Det stod klart när socialdemokraterna presenterade sitt förslag till budget för nästa år.
Tack vare de så kallade Wärnerssonpengarna räknar den socialdemokratiska kommunledningen med att kunna nyanställa drygt 60 lärare nästa år. Det innebär en utökning med omkring en procent, men i övrigt är budgeten mycket återhållsam. Två orsaker till det är att både omorganisationen inom kommunen och delningen av Uppsala och Knivsta kostar pengar. För att budgeten ska bli verklighet måste socialdemokraterna få med sig andra partier.