Inga nya kostråd

Det gavs inga direkta kostråd eller uppmaningar att ändra på våra matvanor vid Livsmedelsverkets presskonferens idag om de nya rönen om akrylamid i viktiga matvaror. Men enligt Livsmedelsverket kan det giftiga cancerframkallande ämnet förklara ett par hundra dödsfall om året.
Akrylamid har i djurförsök visat sig vara cancerframkallande. Däremot är det ännu inte belagt i studier på människor att ämnet framkallar cancer. Forskargruppen vid Stockholms universitet har funnit stora skillnader på nivån av akrylamid i olika livsmedel, i råa och kokta livsmedel är de möjliga nivåerna så låga att de inte upptäcks. Största halten av akrylamid finns i chips och pommes frites. Enligt beräkningar från forskargruppen får människor dagligen i sig tiotals mikrogram akrylamid. Det innebär att intaget är många gånger högre än WHO:s gränsvärde på 1 mikrogram akrylamid per dag från vatten. Forskarna utesluter inte att akrylamid även kan bildas naturligt i kroppen.