Mars kan nyligen haft flytande vatten

1:35 min

Planeten Mars kan ha haft flytande vatten för så sent som en miljon år sedan, enligt en ny studie.

Forskare har analyserat satellitbilder som visar sluttningar i kratern Istok på Mars. Där kunde de se att slam och stenar har lagt sig i fåror på liknande sätt som det gör på jorden i torra områden med periodvis flytande vatten.

Genom att forskarna vet hur gammal kratern är, och att de kan se att fårorna är relativt fria från stoft, kan de räkna ut att de bildats "nyligen", det vill säga inom de senaste miljon åren.

Oftast är det alldeles för kallt på Mars för att det ska kunna finnas flytande vatten, i stället kan vatten finnas i frusen form i marken. Men planeten ändrar sin lutning i relation till solen över tid, och i perioder är det varmare på Mars. Det är under sådana perioder som forskarna tänker sig att flytande vatten kan ha bildat fåror i kratern.

Det är dock inte säkert att det handlar om vatten som bildat landskapet. Det kan också handla om kolsyreis och flytande kolsyra, säger Veijo Pohjola som är professor i naturgeografi vid Uppsala universitet.

– Det kan tyckas vara en akademisk fråga vilken typ av is det är men det är viktigt. Finns det vatten som under perioder i alla fall är smält så finns det möjligheter till livsformer, men om det här handlar om kolsyreis och flytande kolsyra så är ju de livsformer vi känner från jorden i alla fall inte möjliga, säger Veijo Pohjola. 

Andreas Johansson är forskare vid Göteborgs universitet och en av författarna till studien, och han menar att vatten är den mest troliga förklaringen. 

– Ett problem med koldioxidmodellen är att det inte finns någon känd mekanism för hur detta skulle gå till. Problemet blir ännu större om det skall appliceras på de slamströmsformer som vi observerat i Istok, meddelar Andreas Johansson Vetenskapsradion. 

Referens: T. de Haas et al. Earth-like aqueous debris-flow acitivity on Mars at high orbital obliquity in the last million years. Nature Communications 23 jun 2015. DOI: 10.1038/ncomms8543