Kossornas planet 15 augusti

Björn testar minnet i labyrint på minneslabbet

6:33 min

Vi åkte till minneslabbet, på psykologiska institutionen vid Uppsala universitet. Där forskar de om hur åldrandet påverkar minnet, om det finns könsskillnade och mycket annat. Vi fick prova ett av deras minnestest - Björn fick irra runt i en virtuell labyrint, övervakad av doktoranden Kristin Nordin och Hedvig Söderlund som leder forskningen.