Possitiv till tvångsvård

Tvångsomhändertagande av missbrukare kan var bra eller nödvändigt, det tycker även tvångsomhändertagna missbrukare själva enligt en ny undersökning från Statens Institutionsstyrelse.
44 personer som varit inskrivna vid Hornö LVM-hem i Enköping, varav hälften från Stockholm, fick svara på enkäten sex månader efter utskrivning. Två tredjedelar tyckte att tvångsomhändertagandet var nödvändigt eller bra. 60 procent upplevde en förbättring vad gällde missbruket. Däremot hade många av missbrukarna negativa känslor kring bristen på sysselsättning och på tvångsvårdens längd.