Miljögiftet akrylamid i chips

Chips, pommes frites och stekt potatis innehåller nervgiftet akrylamid. Det har en forskargrupp vid Stockholms universitet kommit fram till. Akrylamid är cancerframkallande och docent Margareta Törnqvist tycker att den uppskattade risken för cancer är anmärkningsvärt hög. Det sa hon på den presskonferens som Ekot direktsände på sin webbplats på onsdagen.
Enligt forskargruppens beräkningar får vi i oss mycket högre doser av akrylamid än de gränsvärden som WHO rekommenderar om ett mikrogram akrylamid om dagen från vatten. Stora skillnader i nivåer Forskargruppen vid Stockholms universitet har funnit stora skillnader på nivån av akrylamid i olika livsmedel: • I råa och kokta livsmedel, t ex potatis och ris, är de möjliga nivåerna så låga att de inte upptäcks, under 5 mikrogram/kg. • Stekta animaliska produkter som innehåller mycket protein: 5-50 mikrogram/kg. • Stekta potatisprodukter: 140-800 mikrogram/kg. • Pommes frites: 240-730 mikrogram/kg. • Potatischips: 1 000-3 800 mikrogram/kg. • Hårt bröd: 40-1 700 mikrogram/kg. Akrylamid känt från Hallandsåsen Akrylamid är ett ämne som på grund av sina gelébildande egenskaper används som bindemedel i bland annat betong och kosmetiska produkter, men det är ett giftigt ämne som påverkar nerver i armar och ben och tros förhöja risken för cancer hos människor. Det blev känt för en bredare allmänhet i samband med tunnelbygget i Hallandsås hösten 1997, då ett par hundra arbetare kom i kontakt med ämnet via tätningsmedlet Rhoca-Gil, framför allt via huden. Giftet hade gett ett 100-tal arbetare stickningar och domningar i händer och fötter, men samtidigt fann forskare också höga halter akrylamid i blodet hos en kontrollgrupp som inte varit på bygget, vilket blev avstampet för fortsatt forskning. Akrylamid bildas av upphettad stärkelse Det verkar som om matvanorna spelar en viktig roll för halten av akrylamid i blodet. De nya rönen visar att akrylamid bildas när livsmedel, framför allt råvaror som innehåller stärkelse, upphettas. Det kan vara potatis som friteras eller steks. Inga gränsvärden idag Idag finns inga gränsvärden för akrylamid i mat, men världshälsoorganisationens gränsvärde för dricksvatten är ett mikrogram per dag. För att komma upp i den mängden behöver man bara äta ett halvt gram potatischips och två gram pommes frites om dagen. De nya rönen kan betyda att forskarna får omvärdera hur stor risk för cancer som vår föda innebär. Men Livsmedelsverket kommer, enligt ett pressmeddelande från myndigheten, i nuläget inte att ändra sina kostråd. Redan sedan tidigare finns det råd om att äta mindre av pommes frites och chips, eftersom det är feta produkter. Dessutom anser verket att hårdstekning bör undvikas. En skonsam tillagning är bättre även ur näringssynpunkt.