Respekt ledord för psykiatrivård

På måndagen anordnade landstinget ett psykiatriforum i Växjö och då betonades vikten av respekt i patientmötet.

Huvudtalare var Joel Slack, verksam inom psykiatrin i Alabama och numera föreläsare med hela världen som arbetsfält.

-Att respektera patienten är det viktigaste i rehabiliteringsprocessen, utan respekt känner sig människor isolerade och att de inte är värda någonting, säger han.

Joel Slack talar av egen erfarenhet. För han har själv varit patient inom både den slutna och öppna psykiatriska vården. Vägen till hans tillfrisknande gíck genom olika terapier och så ett respektfullt bemötande. Och genom att dela med sig av sina erfarenheter hoppas han att det ska leda till en större öppenhet kring psykiska sjukdomar.