Försvarsforskare: Vi är utsatta för informationsoperationer från båda sidor

6:46 min

Ryssland vill att vi ska bli medvetna om att hotet finns. Det säger Peter Mattsson, forskare inriktad på Ryssland vid Försvarshögskolan, om uppgifterna i den amerikanska rapport som avslöjar att rysk militär övade på att inta Gotland i mars 2015.

Peter Mattsson ser ett oroväckande mönster i rapporten.

- Man målar ut Ryssland som väldigt ondsint och farligt. Jag tycker inte att Ryssland är så farligt som man utmålar i rapporterna. Vi börjar få en skev bild av det här, säger han.

Han påminner om att det är viktigt att tänka på vem som är avsändare av rapporten. Cepa, Center for European Policy Analysis är en tankesmedja från Washington.

- Premisserna är att Ryssland är militärt starkt, Östersjön har ett dåligt säkerhetsläge, där Ryssland är starkt, Nato är svagt och även de neutrala länderna är svaga, särskilt Sverige. Slutsatsen blir att de enda som kan återställa ordningen är ett ledarskap från USA, säger Peter Mattsson, men påpekar samtidigt att det finns en naiv bild av säkerhetsläget i Östersjön.

De 33 000 soldater som övat är ett stående förband, som när som helst kan få en order att sätta igång.

- Här förekommer inga mobiliseringstider, det här är professionella soldater som övar varje dag, som är kapabla att göra det här, sen kan man diskutera vilka risker är Ryssland beredda att ta. Men jag tror inte att de kommer att göra något sådant här, säger han.

Finns det skäl att vara orolig?

- Den här hotbilden är substantiell. Gotland har en geopolitiskt stor betydelse, och det kanske allvarligaste här är att om Gotland är oförsvarat, så skapar Gotland en geopolitisk osäkerhet i Östersjön och den slutsatsen skulle iv kunna dra utav den här rapporten, säger han.

Peter Mattsson tycker att det här ger Sverige ytterligar anledning att titta på vilken försvarsförmåga vi har på egen hand, den måste vara så god att det finns ett tröskelvärde, så att det inte är sannolikt att någon skulle inta Gotland. Han funderar också över vad det nya samarbetet med Norge, Danmark och Finland kan innebära och nämner sedan Nato.

- Den tredje frågan vi måste fundera på är samarbetet med Nato på vilket sätt vi kan utveckla goda relationer och en god förmåga tillsammans med Nato.