Regional rovdjursplan antagen

Länsstyrelsens styrelse har i dag antagit en regional plan för hur rovdjuren i länet ska förvaltas. En miniminivå för föryngringarna av varg, lo, järv och björn har bl a fastställts.

För varg gäller en miniminivå på två kullar per år, för järv 3 kullar, för lo 20 kullar och för björn 25 kullar. Planen ska nu fastställas av naturvårdsverket.