Brysselföretag skänker Barläst

Företaget Eurolime, med säte i Bryssel, skänker industriminnet Barläst i Lärbro till Lärbro hembygdsförening.
Barläst består av bland annat av tre kalkugnar, kalklador och omfattar totalt 2 500 kvadratmeter mark. Området har använts för kalkproduktion ända sedan 1600-talet.