Vinstras för Elanders

Tryckeriföretaget Elanders i Kungsbacka redovisar en förlust i bokslutet för årets första tre månader. Resultatet före skatt var minus 16 miljoner kronor. Det kan jämföras med en vinst på 1,3 miljoner kronor för motsvarande period i fjol.