Apatiska barn ökar

2:23 min

Antalet barn som insjuknar i uppgivenhetssyndrom ökar, alltså det man tidigare talade om som apatiska barn. Orsaken kan vara fler asylsökande och fler som lever gömda.

– Ihsan slutade prata i februari, berättar hans mamma.

– Han tittade inte på TV, gjorde absolut ingenting, och till sist slutade han också att äta. 

Tidigare gick Ihsan i skolan. Han lekte med kompisar och var som vilken 8-åring som helst. Nu ligger han stilla och tyst med stängda ögon, dag och natt. Han reagerar inte på kontakt, och mat och dryck får han via en sond till magen. 

Antalet barn som får diagnosen uppgivenhetssyndrom har ökat. Många av dem får vård via Sachsska Barnsjukhuset i Stockholm, där Mikael Billing är chef för asylpsykiatriska enheten på barn- och ungdoms psyk BUP. 

– Under de senaste tre åren har vi sett en ökning, och under 2014 var det ännu några fler barn än tidigare som insjuknade. Sedan var det ännu fler barn 2004/2005 som insjuknade, så först hade man en minskning, och sedan har det nu ökat igen. 

Det finns ingen rikstäckande statistik över antalet barn med uppgivenhetssyndrom, men på Sachsska hade man förra året 21 nyinsjuknade patienter, jämfört med 12-15 åren dessförinnan. Siffror från Migrationsverket tyder också på en ökning av barn med uppgivenhetssyndrom under senare år. 

Mikael Billing tror att det kan bero på att det kommer fler asylsökande till Sverige nu och att fler lever gömda. 

– Vi har kontakt med fler gömda familjer. Barnen kan ha varit med om svåra trauman och lever i en bristfällig situation här under flera år, och då finns en risk att de utvecklar uppgivenhetssyndrom, säger Mikael Billing. 

Även polisens siffror tyder på fler gömda. Antalet efterlysta personer som ska utvisas från Sverige har ökat kraftigt den senaste femårsperioden. 

Troligen är det mycket svår stress som gör att barnen blir sjuka. Många har fått avslag på sin asylansökan när de drabbas, och familjen känner en stark oro för att återvända till hemlandet. 

Åttaårige Ihsan och hans mamma kommer från ett land i Centralasien men lever nu som papperslösa i Sverige. Güler har förlorat allt framtidshopp, och gråter när hon berättar om deras situation.

– Jag vill att min son ska bli frisk, men läkarna säger att det enda sättet är att han får trygghet och ett normalt liv igen, säger hon.

Efter att Ekots reporter träffade henne så har nu Migrationsverket beslutat att ge henne och hennes två barn uppehållstillstånd.