Tufft för småföretag i länet

Småföretagarna i Stockholm upplever den värsta lågkonjunkturen på tio år. Trots det är företagarna optimistiska om framtiden och räknar med en stark återhämtning inom de närmaste tolv månaderna.
Bedömningen baseras på Föreningssparbankens och Företagarnas Riksorganisations intervjuer med småföretagare under februari och mars i år. Konjunkturindikatorn, som är en sammanvägning av orderingång, omsättning och sysselsättning, har sjunkit från 64 i höst till 37. "Vi är inte vana att konstatera att konjunkturen är svagare i Stockholm än i övriga landet. Eftersom elektronikindustrin och telekom väger tungt här, så är förstås även många småföretag på olika sätt beroende av till exempel Ericsson. Det gör både takten och styrkan i återhämtningen mycket osäker", skriver Christer Wickström på Föreningssparbanken i ett pressmeddelande.