Museernas "pröva-på-trend" blir forskningsprojekt

4:31 min

Nu ska den stora trenden inom museivärlden - deltagarismen - alltså att besökarna inte bara ska vara åskådare utan hela tiden aktiveras och vara medskapare av upplevelsen på museerna, bli föremål för forskning. Det är konstmuseet Arken i Danmark som leder projektet och ska även undersöka om det finns en baksida med trenden.

Det är nu snart 15 år sedan deltagarismen, som projektledare Camilla Jalving kallar det, tog fart på allvar. Alltså att besökarna ska vara med och skapa upplevelsen genom olika aktiviteter eller maskiner.

Ibland, på konstmuseerna, är det konstnärerna själva som påverkat utvecklingen. Arkens mest efterfrågade verk är "Your negotiable panorama" av Olafur Eliasson, ett konstverk där i princip inget händer förrän besökaren själv träder in det, och därmed blir en form av medskapare. Andra gånger är det museerna, inte minst kulturhistoriska och naturhistoriska museer, som själva driver på utvecklingen.

Förespråkarna talar om mer besöksvänliga och pedagogiska museer, motståndarna om att museerna håller på att förvandlas till nöjesfält. Och forskningsprojektet ska även titta på eventuella nackdelar med metoden.

– Problemet uppstår om besökaren är den som ska producera kunskapen, och sen också konsumera den. Då finns ju en risk att han eller hon inte blir klokare än sin egen erfarenhet, och vi kommer inte vidare, säger Camilla Jalving, museumsintendent på Arkens konstmuseum utanför Köpenhamn och som också leder forskningsprojektet.

Vad museerna ska vara, diskuteras ständigt. Så sent som i våras uppstod en debatt i Danmark sedan Glyptotekets chef Flemming Friborg varnat för det han kallade för målgruppshysteri och eventkultur inom museumvärlden. Att man i allt högre grad hittar på spektakel, ibland som inte har så mycket med verksamheten att göra, för att locka ny publik.

En helt annan syn har Statens museum för konst som just nu driver evenemanget "SMK Friday" med diskjockey, ölservering och korta konstvisningar på museet - "Välkommen till konstmuseet i 21 århundradet", skrev SMKs chef Mikkel Bogh som svar i en debattartikel.

När det gäller deltagarismen i själva utställningarna, är Arken i grund och botten positiv, säger Jalving. Museerna ska vara en del av samhället. Men besökarnas önskemål driver också på utvecklingen.

– Museerna har i många år jobbat på att engagera människor. Men besökarnas tillvänjning har gått ännu snabbare, säger Jalving.

Nu finns en hel generation som när de går på museum mer eller mindre förväntar sig att få trycka på knappar och aktiveras på olika sätt.

Kan inte besökarnas krav på att få delta i processen, till slut bli en återvändsgränd, att museerna inte längre kan genomföra det man vill?

– Nej det tror jag inte. Man ska inte se utvecklingen som "antingen eller". Man kan arbeta med många olika sätt och rikta sig till besökaren med olika upplevelseformer, säger Jalving som menar att en annan tänkbar utveckling är att besökarna till slut tröttnar och åter vill ha den gamla formen av museum tillbaka - det lugna "templet".

Var går gränsen, när blir museet en nöjespark, ett Tivoli?

– Museerna ska också vara en nöjespark. Det ska också vara roligt att gå på museum, det ska vara utvecklande och stimulera alla våra sinnen. Men gränsen går när det blir marknaden som definierar vad det är som ska visas på museer. Även om museet är en del av samhället, så har museet ett ansvar att utmana samhället och visa det som samhället inte hade räknat med, säger Camilla Jalving.

Forskningsprojektet om Deltagarismen ska pågå till nästa år.

David Richter.