Krisgrupp för IT-företag

Dagarna efter Ericssons nya katastrofsiffror försöker regeringen ta initiativ för att hjälpa en krisdrabbad bransch. En aktionsgrupp, på initiativ av biträdande näringsminister Mona Sahlin ska skynda till undsättning
- Aktionsgruppen mål ska vara att hjälpa regeringen att se vilka insatser som behövs, säger Gun Eriksson, statssekreterare på Näringsdepartementet. Även om det kan tyckas ha varit tyst från regeringshåll kring IT-frågor sedan bubblan sprack och Ericsson tvingats till flera stora sparpaket som kostat 10 000-tals anställda jobben är IT-utvecklingen en högprioriterad fråga. - Det är en av de viktigaste framtidsbranscherna för Sverige och det är oerhört viktigt att vi behåller vår världsledande ställning inom området, säger Gun Eriksson. Forskningssamarbete På departementet jobbas det för högtryck för att fästa direktiven för gruppen på papper och att leta rätt på de som ska ingå. - Det ska vara en bred gruppering, där vi räknar med att Ericsson, Telia, PTS, andra myndigheter och företag ska ingå, säger Gun Eriksson. Vad regeringen rent konkret kan tänkas bidra med är ännu höljt i dunkel. - Vi kan till exempel bidra med att vara med i ett forskningssamarbete på olika sätt, säger Eriksson. Däremot bedömer hon det svårare för regeringen att kunna gå in med direkta eller indirekta stöd i form av förmånliga lån för telekominvesteringar. - Det finns ett hårt regelverk som reglerar stödverksamhet, konstaterar hon. När det svenska statusen som världsbäst på IT grundades för tre år sedan, slogs de stora utländska företag om att få komma hit och förlägga utvecklingscentra i till exempel Kista utanför Stockholm. Avgörande - Det var ingen slump. Det motiveras av IT-mognaden i landet, de många mobilabonnemangen, som i dag slår fast telefoni och viljan att satsa på mobilt Internet motiverar deras närvaro, säger Gun Eriksson. När man därför talar om att utbyggnaden av 3G-telefoni ska öppna vägen för just mobilt Internet, är det för regeringen inte bara en fråga för de inblandade företagen och användarna. - Nej, det är också en avgörande fråga för hela ekonomin att utbyggnaden går snabbt och når alla. Därför är det bekymmersamt att till exempel Ericsson har problem och investeringarna riskerar att bromsas upp, säger Gun Eriksson. (TT)