Helsingborg

Alla kan pollinera

Bin spelar en viktig roll i vårt samhälle, och den som vill veta mer kan ta sig till Fredriksdals museer och trädgårdar i Helsingborg på söndag och arrangemanget Sommar i bikupan där biodlarna berättar mer om sin vardag.

Att bina producerar honung känner väl de flesta till. Att ungefär en tredjedel av den mat vi äter är beroende av att bin pollinerar växterna är kanske inte lika känt. På Fredriksdal har man hållit bin sen 1946 just för den sakens skull.

- De är ju väldigt viktiga för pollineringen av våra fruktträdgårdar och köksträdgårdarna så det är framför allt därför vi håller bin, säger museipedagogen Lina Redestig.

Ja bina behövs för att det ska växa i Herrgårdens köksträdgård på Fredriksdal där man odlar gamla sorter av frukt och grönsaker. Precis som de behövs i alla annan frukt- och grönsaksodling.

Det är biodlaren Stefan Almström som förser Fredriksdal med bisamhällen sen 20 år tillbaka. Han hoppas att han ska kunna locka fler att bli intresserade av biodling. För även om intresset har ökat på senare år behövs det fler.

Men det är inte bara bristen på biodlare som är ett problem utan även det moderna jordbruket där man kanske bara odlar grödor som inte blommar alls på stora fält eller till exempel raps som bara blommar en kort period. I dag är stadsmiljön med varierad växtlighet och många trädgårdar faktiskt bättre för bina.

- Den är bättre den naturen som vi skapar i staden i dag än vad vi skapar på landsbygden konstigt nog, säger Stefan Almström

Det är kanske svårt för den enskilde att bli biodlare mitt i stan. Men i Helsingborg startades nyligen ett försök med att få ut bisamhällen på institutioner och företag. Hittills med lyckat resultat.

Kan eller vill man inte bli biodlare så kan man ändå hjälpa till med den livsviktiga pollineringen. Humlor, flugor, blomflugor, fjärilar och vildbin är också viktiga. Och på söndag får besökarna tips om hur man gör det trivsamt för dem.

- Ja om man inte vill bli biodlare så kan man komma hit och få tips på hur man kan bygga små bon till de här vilda pollinerarna, säger Lina Redestig Bona ska man placera ut på något lämpligt ställe som är skyddat, torrt, en plats som är uppvärmd av solen. Så kommer de att trivas där och flytta in.