Ja till homoäktenskap i USA

1:30 min

Högsta domstolen ger klartecken för samkönade äktenskap i alla delstater i USA. Beslutet togs med minsta möjliga marginal.

Här i USA beslutar delstatskongresserna i många viktiga frågor. Därför är äktenskap mellan homosexuella tillåtet i en del delstater och förbjudet i andra.

Men det finns också vissa rättigheter som alla i landet har enligt den amerikanska konstitutionen och Högsta domstolen har haft i uppgift att avgöra om det gäller äktenskap mellan homosexuella.

Och i dag kom alltså beskedet: Domstolen slår fast att rätten att gifta sig är en grundläggande rättighet och därför kan man inte förbjuda homosexeulla att göra det.

Många republikanska ledare är fortfarande motståndare till homoäktenskap, men den amerikanska befolkningen har svängt. Så sent som 2009 var det bara 45 procent av amerikanerna som var för. I dag är den siffran 63 procent och civil-rights-aktivister i hela USA jublar.

Enligt president Obama kommer det att stärka USA när alla, även homosexuella erkänns rätten att gifta sig. Han sa också att om alla människor har lika mycket värde så måste också deras kärlek vara det.