"Utöka 3-3 försöken i Örebro"

Äldreomsorgspersonalen inom Örebro kommun borde få arbeta mer efter 3-3 modellen. Det menar folkpartisten Maria Götell. Kommunen har redan avsatt 4 miljoner kronor i årets budget för sådana projekt, och provar varianter av 3-3 systemet vid bland annat äldreboenden i Axberg och Adolfsberg-Mosjö. Där har det mest fått positiv reaktioner. Några ytterligare försök planeras inte just nu enligt Majny Johnsson, socialdemokratiskt kommunalråd. 3-3 innebär en arbetstidsförkortning och bygger på att personalen jobbar 3 dar och är ledig i 3 dar.