Länsstyrelsen

Misstänkt miljöbrott i Härjedalen åtalsanmäls

Länsstyrelsen har gjort en åtalsanmälan om miljöbrott mot ett företag i Härjedalen.

Myndigheten misstänker att företaget har brutit mot miljöbanken i samband med att de olovligen har brutit, krossat, sorterat och lastat ut material som troligtvis är naturgrus.

Brytningen har inte tillståndsprövats och därför anser Länsstyrelsen att den är otillåten.