Kronoberg

Skogsägare bättre på att skydda fornlämningar

1:42 min

Skadorna på fornlämningar i skogen i samband med avverkning minskar. Orsaken kan vara en större känsla för lämningarnas värde.

De senaste åren har skadorna på fornlämningar i skogen i samband med avverkning och gallring, minskat sakta men säkert. Det visar färsk statistik från Riksantikvarieämbetet.

Fyra av tio fornlämningar skadades förra året och en förklaring till att skadorna minskar kan vara att skogens sociala värde blir allt viktigare för skogsägarna, skogen är inte bara är en ekonomisk investering. Det tror Magnus Reuterdahl som är arkeolog på länsstyrelsen i Östergötland.

– Det är min känsla i alla fall, som jag får när jag diskuterar med skogsföretag och markägare. Det finns ett större intresse för de kulturella värdena, för att kunna bevara och för att att kunna jobba på ett bra sätt, på ett hållbart sätt, säger han.

I skogen finns väldigt mycket fornlämningar och andra lämningar av kulturellt värde. Och när skogsbruket blivit allt mer storskaligt med allt större maskiner, så har också skadorna på fornlämningar ökat.

Men de senaste åren har situationen blivit bättre. Ansvariga myndigheter har blivit bättre på att informera vad som ska skyddas och skogsägarna ser också ett värde av att bevara olika lämningar.

Toivo Johansson, äger skog i norra Bohuslän. Han har flera fornlämningar på sina marker.

– Det finns gamla bosättningar, kolbottnar från verksamhet som varit.

Han tycker att de är en tillgång, men det är inget han tjänar pengar på.

– Nä, det är snarare tvärtom. Man förlorar nästan pengar på det. Ska man bevara får man lämna mycket skog.

Men är det värt det?

– Ja, det tycker jag.

Skulle man skada en fornlämning kan man bli polisanmäld och i värsta fall riskera fängelse. Men Magnus Reuterdahl vill tona ner den risken.

– Vi är inte ute efter att vi vill polisanmäla någon. Det vi vill uppnå är att vi ska kunna rädda så många fornlämningar som möjligt samtidigt som skogsbruket ska kunna fungera på ett bra sätt.

Man pratar mycket om att de mjuka värdena i skogen blir viktigare, är det här ett mjukt värde?

– Det är det. Vill man uppleva en skog så vill man uppleva en skog som har flera värden, inte bara det ekonomiska värdet av träd på rad, utan kulturlämningar och naturvärden av olika slag.