EU-kontoret drar bara in småpotatis till Skaraborg

De senaste tre åren har West Sweden dragit in 35 miljoner kronor till Västra Sverige, men bara omkring 600.000 har hamnat i Skaraborg. Enligt en beräkning som Radio Skaraborg har gjort.

Alla Skaraborgs kommuner är medlemmar i organisationern West Sweden, som vill försöka dra nytta av att Sverige är med i EU. Det gör man främst genom att hjälpa kommunerna att söka olika projekt som EU kan vara med och finansiera.

Medlemsavgiften till West Sweden är fem kronor per kommuninvånare och år. Det betyder att Skaraborg de senaste tre åren betalat in 3,8 miljoner. Men den enda kommun som otvetydigt fått pengar tillbaka är Vara med två projekt som rör trafiksäkerhet och avfallshantering på sammanlagt 600.000 kronor.

På West Sweden säger man att ytterligare två projekt i mångmiljonklassen borde räknas dem till godo. Det är dels ett projekt till Lidköping som blev beviljat men som Lidköpings kommun valde att inte utnyttja, dels också ett projekt till Skövde, men här säger den ansvarige tjänstemannen i Skövde att kommunen själv har gjort jobbet.

Men sen är det förstås så att West Sweden har andra värden. Till exempel är man ett bollplank för kommunernas internationella arbete, man bidrar också med kunskap via informationsutskick och träffar. Men det är helt uppenbart att man på West Sweden upplever det som besvärande att så pass liten andel av projektpengarna gått till Skaraborg.

– Naturligtvis hade det varit bättre om det varit mer, men nu är det inte så, säger kontorets VD Kjell Petterson.

– Jag är dock säker på att det se annorlunda ut om ett par år eftersom skaraborgska kommuner är på gång med flera projekt, säger Kjell Petterson.