Ytterligare steg tas för ny infart till Västervik

1:17 min

Västervik tar nu ett stort steg mot en ny infart. En utredning har kommit fram till var man vill lägga vägen, och på måndag ska kommunstyrelsen säga sitt.

Om de går på samma linje och går vidare med planerna kan ett bygge som tidigast komma i gång om två-tre år.

En ny infart till Västervik har diskuterats i kommunen sedan 1950-talet, men det har aldrig blivit av. Nu visar den utredning som pågått i flera år att man förordar ett av de tre alternativ till ny väg från E22 på södra sidan om sjön Kvännaren och som ansluter till Dichmansgatan.

Det alternativ som förordas är också det som kommer kosta minst att byggas.

Räddningstjänsten hoppas

Bland de som hoppas på en ny infart finns brandkåren. Att det som idag bara finns en väg in är både ovanligt och riskabelt säger Peter Helge som är räddningsledare.

– Ur säkerhetssynpunkt behöver vi en infart till för en eventuell utrymning. Att det finns vägar att ta sig ut, och likaväl att ta sig in om något händer.

Brandstationen i Västervik ligger inte långt från centrum, men långt från E22:an. Och för brandkåren skulle utryckningstiden söderut minska rejält om vägen byggs. Peter Helge gissar på mellan fem och sju minuter.

Och även om det finns kritik mot planerna på en södra infart, det handlar bland annat om ekonomi, ett bygge väntas kosta drygt 100 miljoner kronor så verkar det som de positiva rösterna överväger i kommunen.

Som det är idag måste till exempel alla husvagnar och husbilar som ska till Lysingsbadet åka genom hela Västervik för att ta sig till campingen.

Skulle minska utryckningstiden. Men För Peter Helge och brandkåren handlar det först och främst om utryckningstiden, och de skulle verkligen bli vinnare då den nya vägen ska komma in i Västervik alldeles intill brandstatonen.

– Idag med de handelsområden som dykt upp i Västervik så tar det tid för oss att komma ut på stora vägen.

Peter Helge utesluter inte heller att en ny sydligare infart till och med kan bli den snabbaste vägen även när de ska norrut på E22:an.