Höghastighetstågen dröjer

1:15 min

Det går trögt just nu med planerna för järnvägens två höghastighetsbanor. För Göteborgs del kan det istället bli så att den planerade länken Oslo till Köpenhamn blir klar innan det svenska höghastighetsnätet är utbyggt.

Det är många kommuner utmed den svenska höghastighetsbanans tänkta sträckning som ska vara med och betala. Ett fullt utbyggt nät mellan landets tre största städer kostar 150 till 200 miljarder.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, varnar nu för att kommunernas del av kostnaderna blir på tok för hög. De nya stambanorna ska bl.a finasieras med ett utbyggt bostadsbyggande och markförsäljning i kommunerna.

SKL varnar också för att höghastighetsprojektet kan gröpa ur en del av kommunernas välfärdssatsningar. Man vill att staten tar en större del av kostnaden. Men den internordiska höghastighetsbanan mellan Oslo, Göteborg och Köpenhamn kan bli smidigare att förhandla om och att finansiera.

Norska staten har aviserat att man är beredda att gå mycket långt ekonomiskt för att få en höghastighetsjärnväg från Oslo och ner till Danmark och kontinenten. Men här har en hel del riksdags och regeringspolitiker i Sverige visat ett närmast demonstrativt ointresse.

Och det kan bero på att den Västskandinaviska höghastighetsbanan efter svenska västkusten lämnar Stockholm och Mälardalen utanför.

Hur det än går så dröjer det förmodligen upp till tjugo år innan vi får riktiga höghastighetsjärnvägar i Norden.