Chefer förstärker sjukvården i sommar

Sjukvården i Västmanland har brist på sjuksköterskor och för att klara av att bemanna vårdplatser under sommaren har chefer och administratörer fått frågan om man kan tänka sig att jobba patientnära.

Annette Daneryd, som är utbildad sjuksköterska, men som idag jobbar som utvecklingschef på sjukhuset i Västerås, kommer under veckan som kommer att jobba på den medicinska akutvårdsavdelningen, MAVA i Västerås.

Enligt Annette Daneryd så är det ett trettiotal chefer och administratörer som nu kommer att förstärka sjukvården i Västmanland i sommar.