Kylan ger brist på honung

1:12 min

Årets kyliga vår och försommar gör att det ser ut att bli ett dåligt år för biodlarna och brist på honung.

Maj och juni har varit blöta och kyliga. Det har fått bina att hålla sig i kupan i stället för att ge sig ut på jakt efter nektar. Och många biodlare får sin honungsskörd förstörd. Det säger Sture Käll, som är ordförande för Jönköpings biodlardistrikt.

– Bina lever ju nära naturen och är beroende av flygväder och att blommorna producerar nektar. Och det gör inte blommorna när det är regnigt och kallt. Så bisamhällena står still, enkelt uttryckt, säger han.

Den hittills regniga sommaren har alltså förstört honungsskörden för Sture Käll och de andra biodlarna.

Fint väder i juli och augusti skulle kunna rädda årets skörd, men han är inte särskilt optimistisk.

Istället får han koncentrera sig på att få bina att överleva till nästa år.

– Har man tur och bra bin från början klarar sig bina, men det blir väldigt svårt att skörda någon honung.

– Nu efter midsommar är det ju normalt dags att ta första skörden och slunga honung, men det är inte aktuellt i år. Den honung som finns i kuporna behöver bina själva så de överlever till nästa år, säger Sture Käll.