Första spadtaget för Nevs nya fabrik tas idag

Under en invigningscermoni tillsammans med Nevs kinesiska partner startar bygget för fabriken.

Fabriken som kommer att ha fokus på elfordon och det kommer även byggas ett forsknings och utvecklingscenter. Detta är Nevs andra globala fabrik utöver fabriken i Trollhättan.

Trollhättefabriken kommer inledningsvis att stödja den kinesiska fabriken med produktionsplanering, utbildning av anställda och med produkter för fordonstillverkning.

– För att vara konkurrenskraftiga i Kina så måste vi ha produktion i Kina. Båda fabrikerna kommer att agera på en global marknad men fabriken i Kina kommer primärt ha fokus på den kinesiska marknaden, säger Nevs VD Mattias Bergman.

Samtidigt har Bank of China i ett avtal med Nevs ställt ut en kreditgaranti om ca 13 miljarder svenska kronor. Enligt Mattias Bergman kommer pengarna gå till de inversteringar företaget gör i Kina i form av fabriksbyggande och produktutveckling.

– aktieägarna kommer att finansiera en stor del av kostnaden men en del kommer också vara lånefinansierat, säger Mattias Bergman, VD för Nevs.