Snabbtåg inom tio år - om de byggs på broar

1:50 min

Om snabbtågen byggs på broar går det både snabbare och minskar de ekonomiska riskerna, menar experten.

De nya höghastighetsjärnvägarna mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö, via Jönköping, skulle kunna stå klara redan om tio år.

– Om man bygger brobanor så går byggnationen fortare än att bygga på mark. Det betyder att vi kan bygga 20 mil höghastighetsjärnväg på per år istället för 2 mil per år som Trafikverket gör, säger järnvägsexperten Per Corshammar.

Per Corshammar är en av Sveriges främsta järnvägsexperter. Han menar att framtidens höghastighets-järnvägar måste byggas på ett annat sätt än hur vi historiskt har byggt järnväg i Sverige. Han vill bygga hela järnvägen på broar, broar som byggs med färdiggjutna brostycken som massproduceras och kopplas samman på plats. Så gör man i Kina och Japan och det har varit väldigt framgångsrikt. Det går både snabbt och minskar de ekonomiska riskerna, menar Per Corshammar.

Skulle man ha en markförlagd bana så vet alla att man åker på överraskningar. Det kan vara fornlämningar som blockerar hela projektet, det kan vara silt och kvicklera som gör att man tvingas göra väldigt dyra markförberedande arbeten innan man lägger på järnvägen på marken.


Hittills har vi i Sverige byggt järnväg på mark. Men nu, när det ska byggas höghastighetsjärnväg, för ungefär 140 miljarder kronor, så öppnar Trafikverket för att bygga även på broar. Man utreder fördelar och nackdelar, berättar Andreas Hult, projektchef på Trafikverket.

– Det har snabb framdrift och är kostnadseffektivt, säger Andreas Hult.

Vad är nackdelarna?

– Det är ett nytt och ganska stort element. Vi har inte de markpriserna som de har i Japan och vi har inte hantverkare i Europa som jobbat med så här stora element, kunskapen finns i Asien främst.

Om man skulle bygga på broar så skulle de nya järnvägarna kunna stå klara redan om tio år.

– Bygger vi på bro kan vi garantera en leverans 2030, till och med är det så att det är möjligt att bygga det här till 2025, den diskussionen förs just nu, säger Per Corshammar.