Spelmansstipendiater utsedda

Årets mottagare av Päkkos Gustaf-stipendiet är fiolspelmannen Pers Alexander Olsson från Rättvik. Stipendiet Påhl Olles fiol går till fiolspelmannen Jerker Hans-Ers från Bollnäs.