Femton procent av våldtäkterna i Gävleborg klaras upp

Bara femton procent av de anmälda våldtäkterna i Gävleborg klaras upp. Under de senaste fem åren har 928 fall av våldtäkter anmälts i vårt län, men bara 142 fall har klarats upp.

Antalet uppklarade våldtäktsfall är lågt i hela landet, enligt en ny undersökning av stiftelsen Tryggare Sverige.

Totalt har 20 procent av de anmälda våldtäkterna lett till att ett åtal har väckts, ett strafföreläggande utfärdats eller att åklagare har meddelat åtalsunderlåtelse.

Samtidigt skiljer det sig stort åt hur många brott som klaras upp i de olika länen. I Södermanland och Västernorrland har 41 procent av våldtäktsfallen blivit uppklarade, medan bottennoteringen i Västerbotten ligger på bara 9 procent.

Nu kräver stiftelsen att en expertkommission tillsätts för att reda ut vilka resurser och vilken kunskap som finns för att reda ut dessa brott, och vad som skulle behöva göras för att fler klaras upp.