Kronoberg

Relativt många våldtäkter i länet knyts till en misstänkt

Ungefär var fjärde anmälda våldtäkt eller försök till våldtäkt i Kronobergs län de senaste fem åren har lett till att person knutits till det anmälda brottet. Det är några högre uppklarningsprocent än riksgenomsnittet.

Sammanlagt har 467 våldtäkter eller försök till våldtäkter anmälts de senaste fem åren i länet. 107 av dem har lett till att en person har knutits till brottet - vilket innebär att åtal har väckts eller att strafföreläggande utfärdats.

Personuppklarningsprocenten ligger alltså på 23 procent i länet. I Kalmar län är siffran 17 procent, i Jönköpings län är siffran 14 procent och riksgenomsnittet är 20 procent.

Hur det gått i rättegångar - om den misstänkte fällts eller friats - är inte redovisat i undersökningen som är gjord av föreningarna Tryggare Sverige och Föreningen Tillsammans.

I undersökningen visas det på att det är stor skillnad mellan länen. I Västerbotten blir bara nio procent av våldtäkterna personuppklarade. I Västernorrland är motsvarande siffra 41 procent.