Få våldtäkter blir uppklarade

Antalet uppklarade våldtäkter fortsätter att ligga på en låg nivå och i Värmland klaras färre fall upp än i riket i helhet.

De senaste fem åren har 791 våldtäkter och våldtäktsförsök anmälts i Värmland och av dem har 17 procent blivit personuppklarade.

Det betyder att ett åtal har väckts, ett strafföreläggande utfärdats eller att åklagare har meddelat åtalsunderlåtelse. För hela Sverige är den siffran 20 procent.

Stiftelsen Tryggare Sverige, som sammanställt siffrorna, kräver nu att regeringen tillsätter en oberoende expertkommission för att kunna klara upp fler brott.

Flest våldtäkter blir personuppklarade i Södermanland och Västernorrland. Där blir 41 procent av de anmälda våldtäkterna personuppklarade.  Lägst andel personuppklarade våldtäkter är det enligt statistiken i Västerbotten, där 9 procent klaras upp.