Minnespåsar ska stötta föräldrar som förlorat barn

8:48 min

Att förlora sitt barn sent i graviditeten kan kännas som en mardröm. För att stötta föräldrarna finns det nu minnespåsar på förlossningen på flera sjukhus i Sverige, bland annat på Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

I påsarna finns information och saker som kan hjälpa föräldrarna att minnas sitt eller sina barn. Det är Spädbarnsfonden som ligger bakom. 

– De få dagar man får med sitt barn är jätteviktiga att ta tillvara på, och det är viktigt att föräldrarna får information om vad man får och inte får göra, berättar Camilla Skoglund som är distriktssamordnare i Uppland.

Varje år i Sverige dör omkring 450 barn innan de föds. Ytterligare 280 barn dör innan de fyllt ett år, enligt statistik från Spädbarnsfonden.