حزب مرکز می‌خواهد مالیات بر کار را کاهش بدهد

3:57 min

حزب مرکز می‌خواهد هزینه کارفرمایان را در دو سال اول استخدام کارگر از بین ببرد. این پیشنهاد تنها شامل استخدام بعد از داشتن اولین کارگر برای شرکت‌های کوچکی که یک مالک دارد، می‌شود. هزینه این طرح حزب مرکز که در هفته المیدالن معرفی شد، توسط مالیات برای حفظ محیط زیست تامین خواهد شد.

انی لوف، سخنگوی حزب مرکر، اظهار می‌دارد:

_ چیزهایی که محیط زیست را کثیف می‌کنند باید گران باشند و آنچه که ارزان است و ما می‌خواهیم آن را بیشتر داشته باشیم اشتغال و شرکت است.

به همین خاطر است که حزب مرکز می‌خواهد دو نوع مالیات بر کار را کاهش بدهد. شرکت‌هایی که یک کارفرما دارند و می‌‌خواهند فعالیت‌های خود را توسعه بدهند، از پرداخت هزینه کارفرما در دو سال اول اسنخدام کارگر جدید رهایی می‌یابند. در صورتی‌که این مبلغ بیشتراز ۱۸۰ هزار کرون در سال نباشد و همچنان بعد از آنکه شرکت اولین کارگر خود را استخدام کرده و می‌خواهد شرکت خود را توسعه بدهد، این طرح قابل اجرا خواهد شد.

حزب مرکز همچنان خواهان بالا بردن مرز پرداخت مالیات دولتی با ۵۰۰ کرون در ماه است. افراد باید بتوانند درآمد بیشتر داشته باشند بدون اینکه مجبور به پرداخت مالیات دولتی شوند. به باور انی لوف این تغییر به نفع یک میلیون سویدنی شاغل است.

_ ما این کار را بخاطری انجام می‌دهیم که افراد بدانند کار کردن زیاد با سعی و تلاش مثمر است. امروز ما افرادی در جامعه داریم که درآمد شان واقعآ زیاد است و ما باید مالیات این گروه را کاهش بدهیم.

این پیشنهاد حزب مرکز به نفع گروه کوچکی در جامعه خواهد بود، تنها افرادی که ۳۶۹۰۰ کرون درآمد در ماه دارند.

_ ما مالیات بر درآمد را در چند مرحله کاهش داده ایم. به طور نمونه نرس‌ها امروز مبلغ در حدود یک ماه درآمد در سال بعد از کاهش مالیات بردرآمد، بدست می‌اورند. ولی پیشنهاد کنونی ما در برگیرنده انجینیران، نقشه برداران زمین و برنامه‌سازان کمپیوتر است. ما می‌خواهیم که این گروه از پرداخت مالیات دولتی معاف شوند.

پیشنهادهای کنونی حزب مرکز در حدود ۴ میلیارد کرون هزینه می‌بردارد، حزب مرکز می‌خواهد که این مخارج را از طریق افزایش مالیات در بخش‌های دیگری تامین کند. به صورت کلی افزایش مالیات بر مواد کیمیاوی که ضرر آن بالای محیط زیست بیشتر است، حزب مرکز خواهان افزایش مالیات بر آن است.

_ ما به ابزارهای کنترول اقتصادی و مالبات بر مواد کیمیاوی باور داریم، به این شکل ما می‌خواهیم استفاده از مواد زهری و کیمیاوی را که برای محیط زیست ما خطرناک استند، از بین ببریم. انی لوف اضافه می‌کند: این روش خوبی است، درست مانند مالیات بر گازهی گلخانه‌یی.