Reseliv- och turismhistoria del 2

När järnvägen kom till länet

12 min

1864 kom järnvägen till Jönköpings län då stambanan invigdes mellan Falköping, Nässjö och Alvesta. Under de närmaste 40-50 åren tillkom ytterligare många järnvägslinjer i länet

Under järnvägens första tio år i länet gick tågen Stockholm-Malmö inte öster om Vättern utan via Falköping-Jönköping. Först 1874 var den nuvarande stambanesträckningen via Tranås, Mjölby och Norrköping till Katrineholm klar. Samma år tillkom ännu en järnvägslinje till Nässjö, nämligen Nässjö-Oskarshamn. Den nya järnvägsorten på Småländska höglandet hade blivit en av Sveriges första stora trafikknutpunkter.

De flesta av de järnvägslinjer som byggts i Jönköpings län finns kvar än idag. Undantag är den smalspåriga Gripenbergsbanan som gick från Jönköpings Östra station till Vireda och som existerade mellan 1894 och 1935. Jönköping-Ulricehamns järnväg fanns endast mellan 1940 och 1960 (spåren revs upp i slutet av 1960-talet) och Vetlanda-Sävsjö-Gårdveda järnvög som fanns mellan 1887 och som revs upp successivt 1972-91. Även järnvägen Vetlanda-Åseda lades ner i början av 2000-talet.

I inslaget medverkade Lennart Ahlstedt från Nässjö Järnvägsmuseum och i en arkivinspelning från 1950-talet även ”grännakungen” A E Bolling som berättade hur vagnsfabrikären J G Stenlund i Gränna avstyrde planerna på att låta stambanan dras längs vätterstranden förbi Gränna.

Lyssna på den första delen i serien nedan.